Kniha objednávek

Kniha objednávek je objednávací systém, který nabízí intuitivní ovládání, přehlednost objednávek a efektivní práci s ordinační dobou Vaší praxe. Lékaři tak přináší rychlejší orientaci v plánu pracovního dne. Systém navíc integruje online objednávání služby CGM LIFE eSERVICES.

kniha_objednavek_v.png

Vybrané funkce

  • Propojení na frontu pacientů
  • Přehled objednávek pacienta
  • Přehled internetových objednávek služby CGM LIFE eSERVICES
  • Znázornění pracovního vytížení pro každý den
  • Informace, zda se pacient dostavil na termín objednání
  • Nabídnutí maximální možné délky trvání objednávky
  • Přepis objednávek do karty pacienta
  • Zobrazení vytíženosti dne
  • Ordinační dobu i objednávky lze nastavit na libovolné časové segmenty
  • Tisk rozpisů


Jednodušší ovládání

Ovládání je standardně zajištěno pomocí klávesnice i myši. Jednoduše lze realizovat například přeobjednávání i změnu času každé objednávky. Nechybí ani možnost současného zobrazení vybraných kalendářů či přepínání zobrazení kalendáře po dnech, týdnech nebo měsících, a to jak v horizontálním, tak vertikálním provedení.

Podpora více monitorů

Další nespornou výhodou je možnost pracovat s Knihou objednávek jako se samostatným oknem. Lze tak využívat standardy operačního systému na přepínání mezi aplikacemi. Tyto vlastnosti ocení především pracoviště recepce se dvěma monitory. Na jednom monitoru může běžet ambulantní informační systém a na druhém Kniha objednávek.


Online objednávání pacientů a SMS

Knihu objednávek je možné propojit s online objednáváním pacientů služby CGM LIFE eSERVICES. Dále je možné připomínat pacientům objednané termíny i pomocí SMS, které zajišťuje služba CGMesky.


Aktivace Knihy objednávek

Kniha objednávek je dostupná v základní verzi ambulantního informačního systému. Je určena jak pro ty uživatele, kteří s objednáváním pacientů v elektronické podobě začínají, tak pro ty, kteří už nějaký objednávací systém v našich ambulantních informačních systémech využívali. Díky konverzi dat je možné všechny objednávky přenést do Knihy objenávek a případně i zpět. Přestože se jedná o relativně jednoduchý proces, doporučujeme provádět konverzi dat za asistence techniků na naší zákaznické lince HOTLINE.

HW doporučení

Kniha objednávek má vyšší hardwarové nároky, proto pro její provozování zajistěte doporučenou sestavu komponent nebo lepší. Hardwarové požadavky naleznete na webových stránkách v sekci Péče o zákazníky > HW požadavky.


Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonní HOTLINE každý všední den od 7:00 do 19:00.