Verze pro menší lůžková zařízení a LDN

PC DOKTOR® NIS je informační systém určený pro menší lůžková zařízení jako jsou LDN, dětské léčebny, odborná sanatoria nebo nemocnice menšího rozsahu.

Je to moderní informační systém určený pro prostředí Windows, který je připraven pro práci v počítačové síti. Velký důraz je kladen na jednoduché intuitivní ovládání, na přehlednost vedení zdravotních záznamů, snadné sestavování a tisk různých dokladů, doprovázejících každodenní praxi a na provozní rychlost a spolehlivost.

Kartotéka pacientů zobrazuje jmenný seznam aktuálně ležících pacientů, případně kompletní seznam všech pacientů zařízení a to podle rodných čísel.

Při tvorbě záznamů do chorobopisu využijete  plnohodnotný moderní textový editor sloužící pro vedení průběhu hospitalizace.  Pro potřeby vedení sesterské dokumentace je k dispozici zvláštní chorobopis.

Do účtu pacienta lze zaznamenat provedené výkony, spotřebovaný ZÚM, změny kategorie pacienta. Kódy OD (ošetřovacích dnů) se generují automaticky včetně sestupné platby podle základních parametrů hospitalizace.

Je možno evidovat propustky pacientů, přeložení na JIP, změna sociální hospitalizace na běžnou, doprovod pacienta (matka s dítětem).

Jistě také oceníte možnosti strukturovaného záznamu anamnézy, diagnóz hospitalizace, biochemie (s možností elektronického načítání) a dalších základních údajů.  Ty se automaticky nabízejí při tvorbě dokumentů, jako například příjmový protokol, či propouštěcí zpráva, které jsou generovány téměř automaticky, dle uživatelem definovatelného rastru. Integrace s ambulantním systémem PC DOKTOR® nabízí  při souběhu ambulantní a hospitalizační péče bezkonkurenční možnost sdílení všech důležitých dat.

V kartě podávaných léků získáte podrobný přehled o medikaci pacienta, včetně její historie. Souhrnný přehled podávaných léků pro daný den zjednoduší práci sestře a minimalizuje riziko chyb při podávání léků. Součástí programu je systém umožňující evidenci operací a tvorbu operačních protokolů.

Samozřejmostí je jednoduchá tvorba vyúčtování pro ZP včetně možnosti předání po internetu.