Alergologie a imunologie

Velký důraz je kladen na jednoduché intuitivní ovládání, na přehlednost vedení zdravotních záznamů, snadné sestavování a tisk různých dokladů, doprovázejících každodenní praxi (recepty, poukazy, lékařské zprávy, žádanky atd.) a na provozní rychlost a spolehlivost.

Funkční podpora verze pro alergology zahrnuje přehlednou evidenci kožních testů, imunoterapie a výsledků funkčního vyšetření plic, včetně možnosti přímé komunikace se spirometry.

Modul kožních testů nabízí přehlednou evidenci výsledků, včetně jejich časové historie. Zaznamenané hodnoty je možné automaticky přenést do karty pacienta ve formě přehledné tabulky.

Na základě údajů založených do modulu kožních testů dokáže systém PC DOKTOR® automaticky vygenerovat účty pro zdravotní pojišťovny.

Spirometrie je specializovaný nástroj, který formalizovaně zaznamenává hodnoty funkčních vyšetření plic pacienta. Dokáže porovnat měřené a náležité hodnoty a ve formě přehledné tabulky také výsledky přenést do karty pacienta nebo lékařské zprávy.

Díky vestavěné komunikaci se spirometrickými přístroji renomovaných výrobců ZAN, Jaeger a Ganshorn můžete využívat všechny popisované nabízené funkce bez jakýchkoli nároků na další práci. Všechny hodnoty jsou automaticky načítány z přístroje a ihned přehledně evidovány.

Vestavěná evidence imunoterapií pacienta nabízí dokonalý přehled o všech vakcínách aplikovaných pacientovi, včetně možnosti zaznamenání reakcí pacienta na prodělanou terapii. I tento modul dokáže na základě zaznačených dat automaticky generovat účet zdravotní pojišťovně.