Velký důraz je kladen na jednoduché intuitivní ovládání, na přehlednost vedení zdravotních záznamů, snadné sestavování a tisk různých dokladů, doprovázejících každodenní praxi (recepty, poukazy, lékařské zprávy, žádanky atd.) a na provozní rychlost a spolehlivost.

Velký důraz je kladen na jednoduché intuitivní ovládání, na přehlednost vedení zdravotních záznamů, snadné sestavování a tisk různých dokladů, doprovázejících každodenní praxi (recepty, poukazy, lékařské zprávy, žádanky atd.) a na provozní rychlost a spolehlivost.

Funkční podpora verze pro diabetology zahrnuje evidenci laboratorních výsledků, měření glukometrem a velice komfortní aparát na evidenci terapie pacienta včetně automatického tisku receptů. Celým vyšetřením pacienta Vás povede jednoduchý průvodce.

Díky modulu evidence glykemických profilů pacienta můžete mít u každého pacienta dokonalý přehled o naměřených hodnotách a to včetně jejich historie. Přehledná počítačová evidence Vám nabízí možnost pohodlně a přesně porovnat nové výsledky s dříve naměřenými hodnotami.

V modulu diabetologické terapie získáte přehlednou evidenci medikace pacienta a komfortní aparát na vystavování receptů, který Vám při práci ušetří mnoho času. U každého pacienta je podrobný seznam užívaných léků a to včetně přesného rozpisu dávkování, včetně konkrétních časů podání.

Při každé návštěvě je možno provést úpravu medikace a to jednoduchým zkopírováním předchozí terapie s následným provedením případných změn. Program sám spočítá, kolik balení každého léku pacient potřebuje, aby mu léky dle uvedeného dávkování vydržely až do příští kontroly. Recepty pak vytisknete jedním stisknutím tlačítka. Ty jsou u pacienta evidovány a program díky tomu dokáže spočítat náklady na léčbu jednotlivých pacientů.