Domácí péče

Počítačový program pro HomeCare představuje rozšíření systému PC DOKTOR® pro agentury, poskytující služby domácí péče. Agentury na základě doporučení lékaře navštěvují pacienty a pravidelně u nich provádějí lékařem požadovaná ošetření. Po dohodě mohou též klientům poskytovat i další sociální služby, jako je dovážka obědů, nákupy, praní, žehlení... V některých případech jsou tyto výkony poskytovány za finančního přispění obcí.

Počítačový program pro HomeCare představuje rozšíření systému PC DOKTOR® pro agentury, poskytující služby domácí péče. Agentury na základě doporučení lékaře navštěvují pacienty a pravidelně u nich provádějí lékařem požadovaná ošetření. Po dohodě mohou též klientům poskytovat i další sociální služby, jako je dovážka obědů, nákupy, praní, žehlení... V některých případech jsou tyto výkony poskytovány za finančního přispění obcí.

Pracovník agentury domácí péče si musí dobře naplánovat svůj čas a musí mít neustále kvalitní přehled o tom, které klienty má navštívit a jaké činnosti má naplánovány.

Pro potřeby HomeCare byl v systému PC DOKTOR® rozšířen formulář Poukaz na vyšetření / ošetření DP. Ten si může agentura sama připravit a předložit ošetřujícímu lékaři pouze ke schválení a autorizaci, nebo již vystavený v systému PC DOKTOR® zaevidovat. U klienta lze naplánovat, které výkony a činnosti se mají provádět a jejich opakování. Tento plán lze sestavit jak pro výkony hrazené ZP, tak pro výkony sociální. Automaticky je možné také nastavit spoluúčast obce na úhradě sociálních výkonů.

Na základě pečlivě vyplněného poukazu systém vygeneruje rozpis úkonů, který tvoří plán práce a umožňuje jejich rychlé a přehledné vykazovaní. Během vykazování provedených výkonů systém také velmi komfortně a jednoduše eviduje jízdy vozidlem v rámci poskytované péče a to včetně možnosti rozlišovat vozidla dle SPZ.

Rozpis úkonů umožňuje automaticky v plánovacím kalendáři vytvářet záznamy o tom, kteří pacienti by měli být ten který den navštíveni a jaké výkony se jim mají provádět. Po provedené evidenci návštěv jsou záznamy v kalendáři dokonce zpětně aktualizovány informacemi o přesném čase návštěvy. Máte tak k dispozici jak rozpis plánovaných úkonů, tak přesnou evidenci provedených návštěv.

Kromě komfortního a jednoduchého aparátu na tvorbu uzávěrek pro zdravotní pojišťovny je systém vybaven řadou dalších přehledových funkcí. Ty Vám umožňují získat souhrnné informace o poskytnuté péči a to jak u péče hrazené ze zdravotního pojištění, tak i u péče sociální.

Návod