Velký důraz je kladen na jednoduché intuitivní ovládání, na přehlednost vedení zdravotních záznamů, snadné sestavování a tisk různých dokladů, doprovázejících každodenní praxi (recepty, poukazy, lékařské zprávy, žádanky atd.) a na provozní rychlost a spolehlivost.

Komplexní podpora gynekologického vyšetření zahrnuje funkce Záznam gynekologa, Gynekologická prohlídka, Grafický záznam vyšetření, MOP, Cytologie vč. žádanky, Kultivace, Vyšetření těhotné, Senologická poradna, Žádost o UPT.

Resumé z vyšetření, ordinace léků, PN, laboratorní výsledky, provedené vyúčtování a další se automaticky přenášejí do dekurzu pacientky a jsou odtud kdykoliv rychle dostupné v detailu.

Nadstavbový modul Archiv snímků dovoluje vkládat, popisovat a uchovávat snímky z různých zdrojů (sono, kolposkopická kamera, digitální foto, apod.) tak, že jsou bezprostřední součástí pacientova dekurzu.

Nadstandardní komfort poskytuje modul pro práci s grafickými objekty. Je vybaven nástroji k vedení grafické zdravotní dokumentace. Do snímků nebo speciálních rastrů (vyšetření prsu, kolposkopie,...) je možné zaznamenávat popis nálezů a časový vývoj použitím specifických grafických symbolů.

Vypovídací schopnost dokumentace tak velice získá. Obrazovou i textovou dokumentaci lze programem přenášet v elektronické podobě i jiným zdravotnickým subjektům (např. do center onkologické prevence apod.).