PC DOKTOR® splňuje všechny požadavky na moderní počítačový program. Využívá současnou špičkovou technologii, je jednoduchý v obsluze a přitom bohatý ve funkčním vybavení, přizpůsobivý k režimu práce v ordinaci i ke specifickým požadavkům vykazování a účtování poskytnuté zdravotní péče.

Velký důraz je kladen na přehlednost vedení zdravotní dokumentace, snadné sestavování a tisk různých dokladů (recepty, lékařská zpráva, poukazy na vyšetření, PN apod.) a na rychlost zpracování a provozní bezpečnost.

Funkční podpora ORL vyšetření zahrnuje audiometrii, test vyrovnání hlasitosti, SISI test a vystavení poukazu na foniatrickou pomůcku.

Resumé z vyšetření, ordinace léků, laboratorní výsledky, provedené vyúčtování atd. se automaticky přenášejí do dekurzu pacienta a jsou odtud kdykoliv znovu rychle dostupné v originální podobě.

Nadstavbový modul Archiv snímků a dokumentů dovoluje vkládat, popisovat a uchovávat snímky z různých zdrojů (sono, RTG, endoskopické kamery, digitální fotografie, ale i naskenované jiné dokumenty, např. tympanogramy). Snímky lze přímo z karty pacienta znovu vyvolat na obrazovku, vytisknout, zvětšovat atd.

Nadstandardní komfort poskytuje modul Grafický záznam ORL vyšetření. Je vybaven nástroji pro vedení grafické zdravotní dokumentace. Do snímků nebo speciálních rastrů pro ORL je možné zaznamenávat popis výsledků vyšetření i časový vývoj onemocnění použitím specifických grafických symbolů. Vypovídací schopnost dokumentace tak neobyčejně získá. Výsledky lze přenášet v elektronické podobě do jiných zdravotnických zařízení.