PC DOKTOR® splňuje všechny požadavky na moderní počítačový program. Využívá současnou špičkovou technologii, je jednoduchý v obsluze a přitom bohatý ve funkčním vybavení, přizpůsobivý k režimu práce v ordinaci i ke specifickým požadavkům vykazování a účtování poskytnuté zdravotní péče.

Velký důraz je kladen na přehlednost vedení zdravotní dokumentace. V kartě pacienta jsou na jednom místě soustředěny všechny záznamy, vztahující se k provedenému vyšetření/ošetření. Resumé z vyšetření, ordinace léků, vystavené dokumenty, laboratorní výsledky, provedené vyúčtování atd. se automaticky přenášejí do dekurzu pacienta a jsou odtud kdykoliv znovu rychle dostupné v  originální podobě. Snadné je sestavování a tisk různých dokladů (recepty, lékařské zprávy, poukazy na vyšetření, PN, žádanky na RTG, poukazy na ortopedické pomůcky apod.). Významnou vlastností programu je i rychlost zpracování a provozní bezpečnost.

Nadstavbový modul Archiv snímků a dokumentů dovoluje vkládat, popisovat a uchovávat snímky z různých zdrojů (sono kyčlí, RTG, digitální fotografie, ale i naskenované jiné dokumenty, např. propouštěcí zprávy z hospitalizace). Snímky lze přímo z karty pacienta znovu vyvolat na obrazovku, vytisknout, zvětšovat od zadaného ohniska, upravovat kvalitu zobrazení atd. Zmenšená kopie snímku se automaticky přenáší do pacientova dekurzu.

Nadstandardní komfort poskytuje modul Grafický záznam vyšetření. Je vybaven nástroji pro vedení grafické zdravotní dokumentace.

Do snímků je možné zaznamenávat výsledky vyšetření textem nebo použitím specifických grafických symbolů. Snadné je použití nástrojů pro měření vzdáleností nebo úhlů mezi zvolenými referenčními body. Přehledně lze sledovat i časový vývoj onemocnění a výsledků léčby. Vypovídací schopnost dokumentace tak neobyčejně získá. Výsledky lze přímo z programu přenášet v elektronické podobě (např. jako obrazovou přílohu e-mailu) do jiných zdravotnických zařízení.