Program vytváří evidenci všech aplikovaných očkování dítěte s možností přehledného zobrazení po skupinách (TBC, Polio, Mo-Pa-Ru, Di-Te-Pe-Hib, Hepatitida a další). Očkovací kalendář zobrazuje termíny povinných očkování a upozorňuje na prošlé termíny.

Výsledky a závěry, zjištěné při periodických preventivních prohlídkách, zaznamenává do zdravotní dokumentace formalizovanou metodou Dunovský.

Program dovoluje zpracovávat a uchovávat různé grafické objekty (snímky sono, RTG, digitální fotografie apod.) přímo v dekurzu konkrétního pacienta. Povinně sledované antropometrické údaje automaticky převede do podoby růstových (percentilových) grafů.

PC DOKTOR® je vybaven prostředky pro odběr časné anamnézy a specifické rodinné anamnézy. Okruh standardních výstupních dokladů (recepty, výměnné listy, poukazy na vyšetření, lékařské zprávy, ...) je doplněn o vystavení Potvrzení o ošetřování člena rodiny.

Funkce Dětská očkování slouží k vyhledání skupiny dětí, které je třeba pozvat k očkování. Výběr lze parametricky ovládat, např. aby ignoroval děti s již provedeným očkováním daného typu nebo případy, kdy je od předchozího očkování nutné ponechat specifický odstup.

Při hromadném záznamu zejména dětských očkování oceníte vysoce efektivní nástroj Skupinové vyšetření. Ten umožňuje několika kliknutími myši vytvořit účet pro zdravotní pojišťovnu, záznam o provedeném očkování a zápis do dekurzu všech pacientů vybrané skupiny.