ASISTENT PL zjednodušuje vedení kvalitní léčby na základě vybraných doporučených postupů v ordinaci praktického lékaře.

asw_eshop_diapl_v.png

Diabetes mellitus (DM) je v posledních letech závažným celospolečenským problémem. Jeho rostoucí výskyt a zejména následné komplikace zvyšují nákladnost, složitost a náročnost léčby. Cílem by tedy měla být zejména časná diagnostika, účinná léčba a prevence. Podle typu diabetu a komplikace zajišťují péči o pacienty s DM ordinace praktického lékaře, internisty nebo diabetologa.

Tento modul je ideálním pomocníkem zejména pro praktické lékaře, kteří se rozhodnou poskytovat svým pacientům péči v rozsahu potřebném pro vykazování kódu 01201 (péče o stabilizovaného nekomplikovaného diabetika 2. typu všeobecným praktickým lékařem) na ZP.

Automatické funkce modulu

    Upozorňuje na dodržování postupů stanovených doporučenými postupy SVL ČSL JEP.
  • Záchyt diabetických pacientů a jejich zařazení do dispenzárních skupin
  • Kontrola hodnoty klíčových ukazatelů v čase
  • Kontrola úplnosti provedení dispenzární prohlídky
  • Příprava výkonů k vyúčtování na ZP
  • Kontrola, zda jsou provedena všechna doporučená vyšetření
  • Předplnění všech dostupných aktuálních dat pacienta

Modul je vhodným nástrojem, který  Vám umožní léčit pacienty v souladu s doporučenými postupy, provádět periodické dispenzární kontroly těchto pacientů a zpracovávat statistiku dispenzarizace.

Ušetřete až 2900,- Kč

Pro členy DM SEKCE SVL ČLS JEP pořídíte modul s 50% slevou. Pokud nejste členy, můžete se registrovat ZDE. Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení na tel.: 246 007 820.

Vyzkoušejte si demoverzi

Vyzkoušejte si modul zdarma. Kontaktujte naše obchodní oddělení na tel: 246 007 820 nebo e-mailu: obchod.cz@cgm.com

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním HOTLINE, každý všední den od 7:00 do 19:00.