Pracoviště sestry a recepce

Pro provoz ambulantní praxe je často výhodné, aby i pracoviště sestry bylo vybaveno počítačovým programem a umožnila se tak lepší dělba práce mezi lékařem a sestrou.

Rozsah funkcí základního programu, které budou sestře zpřístupněny nebo naopak zakázány, určuje lékař podle konkrétní situace. Je-li v praxi vytvořeno i recepční pracoviště pro objednávání pacientů, zadávání jejich osobních údajů, vyřizování peněžní agendy apod., doporučujeme využít toto volitelné rozšíření programu. I v tomto případě má lékař možnost určité funkce povolit nebo zakázat. Obě programová rozšíření (sestra i recepce) jsou dodávána za zvýhodněné ceny, ale jsou samostatně neprodejná.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním HOTLINE, každý všední den od 7:00 do 19:00.