Pracovní lékařství

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ A ZPP představuje nadstavbový modul k počítačovému programu PC DOKTOR®, zaměřený na činnost závodní preventivní péče (ZPP) a pracovního lékařství. Modul je určen nejen pro specializovaná závodní zařízení ZPP a hygienické stanice, ale i pro praktické lékaře, smluvně zajišťující zákonnou preventivní péči pro různé zaměstnavatele.

asw_eshop_pracovni_lekarstvi_v.png

Objednat

Základní náplní ZPP je sledování a hodnocení zdravotního stavu pracovníků prostřednictvím zdravotních prohlídek (vstupních, periodických, mimořádných apod.) a spolupráce při zjišťování a vyhodnocování rizik pro zdraví při výkonu profese na pracovištích včetně provádění dohledu na pracovní prostředí a pracovní činnost.

Program PC DOKTOR® s nadstavbou pro ZPP poskytuje řadu specializovaných nástrojů, které podporují a usnadňují dokumentační činnosti, spojené s výše uvedenými činnostmi.

Kartotéka pacientů je rozšířena o údaje, vztahující se k pracovnímu zařazení pacienta a expozici rizik, kterým je na svém pracovišti vystaven.

Zdravotní dokumentace ZPP je vedena odděleně od klinické dokumentace pacienta, ale dovoluje přebírat z něho všechny potřebné záznamy (v připravované nové verzi bude možné přejímat výtah ze zdravotní dokumentace, předané ošetřujícím lékařem na vyžádání elektronickou formou i z programů od jiných dodavatelů). Podobně jako v klinickém dekurzu jsou i zde jednotlivé funkce přímo dostupné a o všech vydaných dokumentech (vyšetřeních, protokolech z prohlídek, vyúčtováních apod.) jsou automaticky generovány záznamy zpět do dekurzu ZPP.

Uživatel si může pro jednotlivé typy prohlídek připravit vlastní šablony, specifikující vyšetření potřebná k formulaci závěru ve vztahu ke konkrétním zákonným požadavkům na výkon příslušných profesí. Formuláře protokolů si může uživatel navrhnout sám, nebo může zpracovávat libovolné formuláře, dodané zaměstnavatelem pracovníka.

Program je vybaven prostředky pro řádné vyúčtování ZPP, a to jak výkonů, hrazených zdravotními pojišťovnami, tak výkonů, hrazených zaměstnavateli. Jednotlivým zaměstnavatelům může vystavit souhrnnou fakturu za zvolené časové období a jednotlivé vyšetřené pracovníky.

Posudkovou činnost může provádět pouze to zdravotnické zařízení, které má dostupné veškeré informace nejen o zdravotním stavu zaměstnanců, ale současně i o stavu pracovních podmínek a pracovního prostředí a jejich vlivu na zdravotní stav zaměstnanců.

Program PC DOKTOR® je vybaven i funkcemi pro provedení kategorizace rizik práce na pracovištích a vystavení příslušných dokladů.

Pro závodní zařízení pracovní medicíny ve větších podnicích, kde je účelná a vyžadovaná úzká spolupráce s personálními útvary, může být program PC DOKTOR® vybaven nástroji pro přímé datové propojení s podnikovými informačními systémy jako je např. SAP. Disponuje rovněž nástroji k provádění parametrických výběrů a statistických hlášení o vývoji situace z pohledu ZPP a pro vyhodnocování efektu různých ozdravných programů.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním HOTLINE, každý všední den od 7:00 do 19:00.

Objednat