Aktualizace

Pravidelná aktualizace programu Vám zajistí:

  • shodu s aktuálními legislativními a metodickými předpisy
  • nové funkce, o které byl program rozšířen
  • pravidelnou aktualizaci číselníků
  • pravidelnou aktualizaci nápovědy uvnitř programu

Nezapomeňte že:

  • aktualizace jsou dostupné pouze uživatelům s předplacenou uživatelskou podporou
  • verzi vašeho programu najdete v menu Obecné > Informace o produktu
  • pro potřeby reinstalace si vždy stáhněte aktuální verzi z www.pcdoktor.cz/hotfix, www.pcdent.cz/hotfix

1. Plně internetová aktualizace

Počítač ve kterém provozujete program, je přímo připojen k internetu.

2. Stahování aktualizací (hotfixů) z internetových stránek

Počítač, na kterém provozujete program, není přímo připojený k internetu, ale k internetu můžete přistupovat z jiného místa například z domova.

3. Aktualizace pouze pomocí verzí na DVD

V ordinaci nemáte přístup k internetu a přenášení aktualizací z počítače, který přístup k internetu má, Vám připadá složité.

4. Aktualizace programu v síťové verzi

Provozujete program na více počítačích spojených počítačovou sítí? Nastavením centrální aktualizace ušetříte čas a zajistíte stejnou verzi programu na všech počítačích v síti.


Stále si nevíte rady?

HOTLINE: 246 007 844
(každý všední den od 7 do 19hod.)