Aktualizace programu v síťové verzi

Instalační program umožňuje v případě síťových instalací vystavení nové verze systému pouze z jednoho počítače, přičemž všechny ostatní počítače jsou schopné porovnat svojí nahranou verzi s verzí vystavenou a v případě nesouladu provést aktualizaci.

pcdr_apvsv_v.png

Tato funkce umožňuje provést aktualizaci pouze z jednoho počítače (vystavujícího, obvykle se bude jednat o server, nebo chcete-li hlavní počítač) a tím zajistit instalaci stejné verze na všech ostatních počítačích. Při aktualizaci je nutné, aby byl program na ostatních stanicích ukončen.

Aktualizace číselníků se spustí pouze na jednom počítači a bude dostupná pro všechny počítače v síti. Programové změny se projeví po spuštění jednotlivých klientů. Pokud si nastavíte centrální aktualizaci, nabídne Vám průvodce při každé aktualizaci volbu Vystavení centrální aktualizace.

Nastavení centrální aktualizace naleznete v Uživatelské příručce nebo Vám rádi poradíme na našem HOTLINE.

  • Centrální aktualizace lze nastavit už od síťové verze s dvěma počítači (nejčastěji doktor a sestra).
  • Velké instalace používající technologii Cachés umožňují vystavit centrální aktualizaci z libovolného počítače v síti a není nutné, aby byl program na stanicích ukončen. Pro více informací kontaktujte náš HOTLINE.

zpět