Plně internetová aktualizace

Program Vás sám upozorňuje na dostupné aktualizace. V případě, že delší dobu nebudete aktualizovat, může se po stažení a nainstalování aktualizace nabídnout další aktualizace vázaná na předchozí. Tuto aktualizaci můžete nainstalovat hned nebo později.

pcdr_pia_v.png

Na novou verzi Vás program automaticky upozorní při spuštění programu, zobrazením tzv. bubliny v pravém dolním rohu obrazovky. Tato bublina po chvíli zmizí, ale dostupnou aktualizaci Vám bude nadále signalizovat ikonka se žlutým vykřičníkem (tzv. Goblin) umístěná v OS Windows vedle hodin.

 

 

 

 

 


Volba Instalovat ... se zobrazí při ukončení programu.

Při spuštění programu Vás bublina na aktualizaci pouze upozorní (tlačítko [Instalovat] je neaktivní). Pro aplikování aktualizace je potřeba instalaci vyvolat manuálně z menu Obecné > WWW strany > Aktualizace PC DOKTOR > Hotfix z www nebo Stažení verze z WWW a její vystavení pro centrální aktualizaci programu. Další možnost je informaci o aktualizaci pouze akceptovat a při ukončení programu kliknout v informační bublině na zaktivněné tlačítko [Instalovat....]. Celou aktualizací Vás provede k tomu určený průvodce.

Po ukončení aktualizace spusťte program běžným způsobem a zadejte vaše přístupové heslo. Na obrazovce se může objevit aktualizace číselníků nutných pro chod programu avizované červeným textem. Následně se může objevit i Nahrání číselníků VZP. Kliknutím na tlačítko [VYKONEJ], spustíte aktualizaci všech číselníků VZP. Vyčkejte, než ji program dokončí a aktualizace je hotova.

  • Odložení aktualizace číselníků VZP můžete provést křížkem v pravém horním rohu okna. Při příštím spuštění programu se jejich aktualizace nabídne znovu. Nahrání číselníků však neodkládejte na moc dlouho a jejich aktualizaci proveďte při nejbližší volné chvíli.

zpět