PC DOKTOR - CompuGroup Medical - Novinky http://www.pcdoktor.cz/aktuality/ cs Nastavte si eRecept v programu PC DOKTOR / PC DENT Snadná cesta, jak si nastavit eRecept ve Vašem ambulantním softwaru. https://blog.cgmsvet.cz/nastavte-si-erecept-v-programu-pc-doktor-pc-dent/?at=8986c Wed, 06 Dec 2017 15:50:00 +0100 Předávejte vyúčtování za ošetřování cizinců Pojišťovně VZP (333) zdarma prostřednictvím eDávek Díky spolupráci s Pojišťovnou VZP, a.s., jsme vytvořili novou a zcela unikátní cestu vyúčtování dávek za ošetření cizince.Zjistěte, jak účtovat jednodušeji a rychleji a bez nutnosti vlastnit eDávky. https://blog.cgmsvet.cz/predavejte-vyuctovani-za-osetrovani-cizincu-pojistovne-vzp-333-zdarma-prostrednictvim-edavek/?at=17fc0 Mon, 20 Nov 2017 11:40:00 +0100 Změna dostupnosti obchodního oddělení Upravili jsme dočasně dobu dostupnosti našich telefonních linek na obchodním oddělení. http://www.pcdoktor.cz/aktuality/zmena-dostupnosti-obchodniho-oddeleni/ Mon, 02 Oct 2017 10:17:00 +0200 Předáváte dávky elektronickou cestou a používáte certifikáty od I.CA? Dne 1. 4. 2017 dochází na straně společnosti První certifikační autorita, a.s. ke změnám vyvolaným aktuálními požadavky společnosti Microsoft a norem ETSI. Zjistěte více v CGM Světě. https://blog.cgmsvet.cz/predavate-davky-elektronickou-cestou-pouzivate-certifikaty-od-i-ca/?at=f3f3a Wed, 26 Apr 2017 10:00:00 +0200 Elektronická preskripce (SÚKL) a Vaše ambulantní systémy Rok 2017 je pro všechny lékaře přelomový, protože přichází zásadní změny v oblasti preskripce. https://blog.cgmsvet.cz/elektronicka-preskripce-sukl-a-vase-ambulantni-systemy/?at=24367 Tue, 25 Apr 2017 16:00:00 +0200 Bulletin 04/2017 Čtěte nový bulletin na CGM Světě. https://pruvodci.cgmsvet.cz/bulletin-pc-doktor-a-pc-dent/?at=8bb83 Tue, 18 Apr 2017 10:00:00 +0200 Výpadek služby pro předání vyúčtování na Portálu ZP! Aktuálně se můžete setkat s nedostupností služeb na Portálu ZP. V případě, že používáte pro odeslání vyúčtování modul eDávky prosím opakujte komunikaci později. https://blog.cgmsvet.cz/vypadek-sluzby-pro-predani-vyuctovani-na-portalu-zp/?at=0e9ce Thu, 01 Dec 2016 12:00:00 +0100 Důležité: Změna kódu očkovací látky INFLUVAC Od 1. 10. 2016 byly zavedeny nové kódy pro očkovací látky INFLUVAC (0207170 a 0207169). Staré kódy jsou však v číselníku LEKY.01008, který je platný od 1.11.2016, nadále chybně obsaženy. https://blog.cgmsvet.cz/zmena-kodu-ockovaci-latky-influvac/?at=1a52c Fri, 25 Nov 2016 13:10:00 +0100 001 Upozorňujete pacienty na blížící se termín objednání? Zájmem každého lékaře, který umožňuje objednání na konkrétní čas je, aby se všichni objednaní pacienti dostavili do ordinace. Každý výpadek naplánované činnosti lékaři způsobuje finanční ztrátu. Pokud používáte v systému objednávací kalendář (kostičkový kalendář s pracovní dobou nebo novou Knihu objednávek), pak Vám přinášíme řešení. https://blog.cgmsvet.cz/upozornujete-pacienty-na-blizici-se-termin-objednani/?at=ab782 Tue, 15 Nov 2016 00:00:00 +0100 Upozornění – „Platnost číselníku výkonů skončila“ Uživatelům aplikace je zobrazována hláška o konci platnosti číselníku výkonů. Jedná se pouze informativní sdělení způsobené tím, že pojišťovnou během posledního kvartálu nebyl doposud vydán číselník výkonů. Vykazování na ZP to nijak neovlivňuje. Hlášku je proto zapotřebí potvrdit až do doby, kdy bude číselník oficiálně uvolněn. http://www.pcdoktor.cz/aktuality/upozorneni-platnost-ciselniku-vykonu-skoncila-2/ Wed, 26 Oct 2016 09:19:52 +0200 Práce lékaře se musí dělat také srdcem Čtěte rozhovor na CGM Světě. https://blog.cgmsvet.cz/prace-lekare-se-musi-delat-take-srdcem/?at=9a76a Thu, 13 Oct 2016 08:00:00 +0200 Při odesílání dávek aktivně řešíme i chyby na straně portálů V průběhu čtvrtka 31. 3. 2016 se u některých klientů začaly objevovat výpadky B2B, které využívají moduly eKontrol a eDávky ke komunikaci s VZP. https://blog.cgmsvet.cz/pri-odesilani-davek-aktivne-resime-i-chyby-na-strane-portalu/?at=29bab Wed, 27 Apr 2016 13:04:09 +0200 SUKL oznámil opětovné spuštění úložiště elektronických receptů Podle informace SUKL, bude úložiště elektronických receptů na SUKL spuštěné pro běžný provoz od 1.4.2016. V ambulantních informačních systémech CGM právě dokončujme testování úprav potřebných pro komunikaci s novým rozhraním. http://www.pcdoktor.cz/aktuality/sukl-oznamil-opetovne-spusteni-uloziste-elektronickych-receptu/ Thu, 31 Mar 2016 00:00:00 +0200 Lednová aktualizace Vám přinese žádané formuláře V lednové kvartální verzi vašeho ambulantního informačního systému, bude mimo jiné obsahovat následující formuláře: - Žádost o umělé přerušení těhotenství - Podrobné hodnocení morfologie plodu ve 20–22. týdnu těhotenství. - Lékařský nález pro posouzení zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení, komplexní a cílené vyšetření - List o prohlídce zemřelého http://www.pcdoktor.cz/aktuality/lednova-aktualizace-vam-prinese-zadane-formulare/ Wed, 20 Jan 2016 00:00:00 +0100 001;603 Důležité změny v číselnících pro odbornost 102 angiologie VZP vydala číselník léků ve verzi 1071 s platností od 1.1.2016. Pro odbornost 102 angiologie jsou v číselníku důležité změny. http://www.pcdoktor.cz/aktuality/dulezite-zmeny-vciselnicich-pro-odbornost-102-angiologie/ Tue, 12 Jan 2016 00:00:00 +0100 ÚZIS bude sbírat výkazy až od 1. 4. 2016 Standardní lhůty pro odevzdání statistických výkazů za rok 2015 tento rok neplatí. ÚZIS vydal oficiální zprávu, kde informuje, že sběr výkazů za rok 2015 neproběhne v obvyklém v lednovém termínu, ale bude zahájen až po 1. dubnu 2016. http://www.pcdoktor.cz/aktuality/uzis-bude-sbirat-vykazy-az-od-1-4-2016/ Fri, 08 Jan 2016 00:00:00 +0100